NORDIC ACTUARY AB

c/o Quick Office 4-040 Råsta strandväg 13C

+46 73-9869721

Oberoende aktuariefirma

BAKGRUND

Nordic Actuary AB är ett bolag vars primära verksamhet är att leverera flexibla konsulttjänster inom pension, liv- och pensionsförsäkring, och sakförsäkring. Nordic Actuary AB vänder sig till både större börsnoterade bolag såväl som mindre (onoterade) bolag samt till captives, försäkringsbolag och pensionskassor.
Nordic Actuary AB består av två aktuarier som båda jobbat som aktuarier och aktuariekonsulter i många år, samt en senior pensionsspecialist med fokus på bland annat globala pensionsrisker och M&A.

För mer information om vilka tjänster Nordic Actuary AB tillhandahåller, var vänlig gå till avsnittet Tjänster.

OM OSS

Nordic Actuary AB har idag två verksamma aktuarier med mångårig erfarenhet inom områdena pension, liv- och pensionsförsäkring och sakförsäkring.

Nordic Actuary är medlem i globala aktuariekonsultnätverket

PENSION

Att beräkna pensionsskulder är ofta ett måste för företag men det är också viktigt för företag att förstå pensionsskulden och pensionskostnaden. Detta kan Nordic Actuary AB hjälpa till med via olika typer av pensionsutredningar och analyser.

SAKFÖRSÄKRING

Inom området Sakförsäkring erbjuder Nordic Actuary AB tjänster för captives och mindre försäkringsbolag.

LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRING

Området Liv- och pensionsförsäkringar omfattar ett brett utbud utav konsulttjänster t ex. extern aktuariefunktion, värdering av försäkringstekniska avsättningar enligt legal redovisning och solvens 2, solvenskapitalberäkningar med mera.

NORDIC ACTUARY TOOLS

Nordic Actuary erbjuder ett konsolideringsverktyg och dataroom i sina tjänster.