NORDIC ACTUARY AB

c/o Quick Office 4-040 Råsta strandväg 13C

+46 73-9869721

OM OSS

Nordic Actuary AB har idag två verksamma aktuarier med mångårig erfarenhet inom områdena pension, liv- och pensionsförsäkring och sakförsäkring, samt en senior pensionsspecialist. (English: as well as one senior pension specialist)
Nordic Actuary är medlem i globala aktuariekonsultnätverket Abelica Global.

2018 anslöt sig Carl Westlund, tidigare Partner på Mercer, till Nordic Actuary. Carl har jobbat inom pensionsbranschen med redovisning och risker sedan 1994. I och med Carls rekrytering, befäster Nordic Actuary sin starka och oberoende position på den nordiska pensionsmarknaden, och innebär också att vi kan ta större och bredare uppdrag i allmänhet och inom M&A i synnerhet.

Susanna Wallin

Susanna har huvudansvaret för området Pension inom Nordic Actuary AB. Susanna har varit verksam som aktuarie och pensionskonsult sedan 2001 på flera av de största globala “benefit och HR” konsultfirmorna. Fokus har oftast varit på att ge råd till nordiska multinationella företag i frågor som rör de anställdas pensioner och förmåner.

Området Pension omfattar ett brett utbud utav konsulttjänster, inklusive redovisning av ersättningar till anställda (IAS 19 / US GAAP), pensions- och kapitalvärdesberäkningar, fusioner och förvärv, plandesign och analys av nya pensionsplaner.

För att kontakta Susanna Wallin, var vänlig maila: susanna.wallin@nordact.se eller ring +46 73 988 9278

Carl Westlund

Carl Westlund rekryterades till Nordic Actuary för att förstärka och bredda företagets position på svenska pensionsmarknaden. Carl har jobbat i pensionsbranchen i över 20 år, och var tidigare Partner på Mercer där han bl.a. ansvarade för Mercers globala kunder i Norden. Carl har också varit chef för Mercer´s affärsområde International i London under två år.

I och med rekryteringen av Carl, breddar Nordic Actuary sin kompetens främst inom frågor kring pensionsstiftelser och Merger & Acqusition projekt. Carls expertis inom IAS 19 och Global Benefits innebär också att Nordic Actuary nu har tre seniora konsulter med lång erfarenhet av dessa områden.
För att kontakta Carl Westlund, var vänlig maila: carl.westlund@nordact.se eller ring +46 70 372 44 24

Ola Hestnes

Ola har huvudansvaret för områden Sakförsäkring och Liv- och pensionsförsäkring inom Nordic Actuary AB.

Han har jobbat som aktuarie sedan 1996 på flera av de största globala konsultfirmorna och har även jobbat 6 år inom återförsäkring, bland annat 2 år i Köln i Tyskland.

Ola jobbar bland annat med skadeprognoser, reservberäkningar, portföljtransferering, trafikljus, försäkringstekniska riktlinjer och produktutveckling. Han är mycket involverad i solvens II beräkningar och rapportering varje kvartal i tillägg till att hjälpa kunderna med ORSA processen. Ola tillhandahåller även aktuariella tjänster till svenska pensionskassor, pensionsstiftelser och nordiska multinationella företag.

Ola har en MSc i Statistik med aktuariell inriktning från Universitet i Oslo, och han är fullvärdig medlem i såväl den norska som svenska aktuarieföreningen (Diplomerad Svensk Aktuarie).

För att kontakta Ola Hestnes, var vänlig maila: ola.hestnes@nordact.se
eller ring +46 73 986 97 21

PENSION

Att beräkna pensionsskulder är ofta ett måste för företag men det är också viktigt för företag att förstå pensionsskulden och pensionskostnaden. Detta kan Nordic Actuary AB hjälpa till med via olika typer av pensionsutredningar och analyser.

SAKFÖRSÄKRING

Inom området Sakförsäkring erbjuder Nordic Actuary AB tjänster för captives och mindre försäkringsbolag.

LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRING

Området Liv- och pensionsförsäkringar omfattar ett brett utbud utav konsulttjänster t ex. extern aktuariefunktion, värdering av försäkringstekniska avsättningar enligt legal redovisning och solvens 2, solvenskapitalberäkningar med mera.

NORDIC ACTUARY TOOLS

Nordic Actuary erbjuder ett konsolideringsverktyg och dataroom i sina tjänster.