NORDIC ACTUARY AB

c/o Quick Office 4-040 Råsta strandväg 13C

+46 73-9869721

LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRING

Området Liv- och pensionsförsäkringar omfattar ett brett utbud utav konsulttjänster, inklusive:

För mer information, vänligen kontakta ola.hestnes@nordact.se

PENSION

Att beräkna pensionsskulder är ofta ett måste för företag men det är också viktigt för företag att förstå pensionsskulden och pensionskostnaden. Detta kan Nordic Actuary AB hjälpa till med via olika typer av pensionsutredningar och analyser.

SAKFÖRSÄKRING

Inom området Sakförsäkring erbjuder Nordic Actuary AB tjänster för captives och mindre försäkringsbolag.

LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRING

Området Liv- och pensionsförsäkringar omfattar ett brett utbud utav konsulttjänster t ex. extern aktuariefunktion, värdering av försäkringstekniska avsättningar enligt legal redovisning och solvens 2, solvenskapitalberäkningar med mera.

NORDIC ACTUARY TOOLS

Nordic Actuary erbjuder ett konsolideringsverktyg och dataroom i sina tjänster.