NORDIC ACTUARY AB

c/o Quick Office 4-040 Råsta strandväg 13C

+46 73-9869721

KONTAKTA OSS

Om ni har några frågor kan ni kontakta oss direkt på nedanstående email adresser, alternativt fylla i formuläret på denna sida så återkommer vi så fort som möjligt till er.

Susanna Wallin

susanna.wallin@nordact.se
+46 73 988 9278

Ola Hestnes

ola.hestnes@nordact.se
+46 73 986 97 21

PENSION

Att beräkna pensionsskulder är ofta ett måste för företag men det är också viktigt för företag att förstå pensionsskulden och pensionskostnaden. Detta kan Nordic Actuary AB hjälpa till med via olika typer av pensionsutredningar och analyser.

SAKFÖRSÄKRING

Inom området Sakförsäkring erbjuder Nordic Actuary AB tjänster för captives och mindre försäkringsbolag.

LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRING

Området Liv- och pensionsförsäkringar omfattar ett brett utbud utav konsulttjänster t ex. extern aktuariefunktion, värdering av försäkringstekniska avsättningar enligt legal redovisning och solvens 2, solvenskapitalberäkningar med mera.

NORDIC ACTUARY TOOLS

Nordic Actuary erbjuder ett konsolideringsverktyg och dataroom i sina tjänster.