Bakgrund

Nordic Actuary AB är ett bolag vars primära verksamhet är att leverera flexibla konsulttjänster inom pension, liv- och pensionsförsäkring, och sakförsäkring. Nordic Actuary AB vänder sig till både större börsnoterade bolag såväl som mindre (onoterade) bolag samt till captives, försäkringsbolag och pensionskassor.

Nordic Actuary AB består av två aktuarier som båda jobbat som aktuarier och aktuariekonsulter i många år.

För mer information om vilka tjänster Nordic Actuary AB tillhandahåller, var vänlig gå till avsnittet Tjänster.